apk

APK Keuring

Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt er gekeken of een personenwagen of bestelbus aan de wettelijke veiligheids- en milieueisen
voldoet. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de verlichting en werkt de stuurinrichting nog wel goed?

APK

Waarom vindt de APK keuring plaats?

Een APK keuring voorkomt dat er gevaarlijke situaties ontstaan met voertuigen die te onveilig zijn om nog aan het verkeer deel te nemen.
Bovendien beschermen we op deze manier het milieu: auto’s en bussen die teveel schadelijke stoffen uitstoten, worden afgekeurd.

APK

Betrouwbare APK keuring

Natuurlijk zoek je een betrouwbaar adres voor je APK en onderhoud. Als RDW-erkende keuringsinstantie begrijpen we dat. Daarom worden
onze werkplaats jaarlijks gekeurd en beoordeeld door de RDW. Voor jou een waarborg dat je auto in goede handen is.

APK

Hoe vaak moet je je auto APK laten keuren?

Hoe vaak je je auto moet laten keuren hangt af van de leeftijd van je auto:

APK en nieuwe auto’s Heb je een nieuwe benzineauto? Dan moet je na 4 jaar voor het eerst je auto laten keuren. Bij een nieuwe dieselauto is
dit na 3 jaar wettelijk verplicht.

APK en auto’s vanaf een paar jaar oud Na 3 jaar moeten dieselauto’s jaarlijks gekeurd worden en benzineauto’s om het jaar. Is je benzineauto
ouder dan 8 jaar? Dan moet je je auto elk jaar APK laten keuren.

APK

Wat is de vervaldatum van je APK?

Als je auto al eerder gekeurd is krijg je zes weken voor de APK vervaldatum een brief van het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) met
daarin een oproep je auto te laten keuren.

Laat je APK niet verlopen: voorkom een boete

Het is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid om de APK keuring op tijd uit te laten voeren. Als je te laat bent en je APK vervaldatum is verlopen
riskeer je een flinke boete. Ook ben je op dat moment niet verzekerd. Officieel mag je met een voertuig namelijk niet de weg op als het niet aan
de wettelijk gestelde eisen voldoet. Zorg er dus voor dat je auto op tijd is goedgekeurd. Lees meer over een verlopen APK.